Baza wiedzy

Poznaj sekrety motywacji ukryte w programach motywacyjnych

Słowo „motywacja” w biznesie odmieniane jest przez wszystkie przypadki i występuje w różnych kontekstach. Przedsiębiorcy motywują pracowników, klientów, kontrahentów, a nawet samych siebie do podejmowania większego wysiłku w walce o rozwój własnej działalności. Rzeczywiście, motywacja jest bardzo ważna i odgrywa niezwykle istotną rolę na różnych płaszczyznach prowadzenia firmy.

Motywować można na różne sposoby, ale żeby podjęte w tym zakresie działania były skuteczne, potrzebne są: wiedza na ten temat, odrobina doświadczenia, a także, a może nawet przede wszystkim, dobre narzędzia motywacyjne, czyli wszystko to, co znajduje się w programach motywacyjnych. Czym powinny się one wyróżniać? Jakie sekrety motywacji skrywają w sobie profesjonalne programy i na które z nich się zdecydować?

Motywacyjne fakty
Motywacja towarzyszy nam na każdym kroku i to nie tylko w biznesie. Jesteśmy motywowani i sami motywujemy siebie i innych. Niektórzy określają ją jako kompleks różnych działań skierowanych na rozpoczęcie, utrzymanie i zakończenie rozpoczętych czynności/zachowań lub jako wolę pozwalającą na wypełnianie swoich obowiązków skierowanych na określony cel. Zasadniczo, motywację możemy podzielić na wewnętrzną, czyli tę, która wynika z naszych przekonań, jak i zewnętrzną, będącą wynikiem stosowania różnych działań wobec nas przez inne osoby.
Jak łatwo można się domyślić, najcenniejszym rodzajem motywacji jest motywacja wewnętrzna, ale żeby ją wykształcić, należy zacząć od stosowania metod mających na celu stworzenie motywacji zewnętrznej. I to właśnie z myślą o niej powstają różnego typu programy motywacyjne, których zadaniem jest wspomóc przedsiębiorców w rozbudzeniu motywacji pośród swoich klientów i kontrahentów.

Motywacyjne sekrety
Największym sekretem, a jednocześnie największą zaletą skutecznych programów motywacyjnych jest ich kompleksowość, czyli szereg działań obejmujących różne aspekty wdrażania programu, prowadzące do jednego wspólnego celu. Pozwala ona na opracowanie skutecznych metod motywacyjnych, które oparte są na kilku płaszczyznach i wdrażane jednocześnie. Kompleksowość programów bezpośrednio przykłada się na ich efektywność, a także na wygodę ich stosowania.
Świetnym przykładem stosowania tego typu rozwiązań mogą być kompleksowe programy opracowane przez firmę Sodexo. Lojalność łącząca się z motywacją, będące głównym założeniem programów, zdobywane są poprzez zastosowanie kilku działań prowadzonych jednocześnie. Należą do nich: dobra znajomość grupy docelowej, do której adresowany jest program, rozbudowane narzędzia komunikacji pozwalające na nawiązanie relacji pomiędzy organizatorem, a uczestnikami i oczywiście atrakcyjna formy nagradzania.

Ostatni z wymienionych czynników, czyli atrakcyjne nagradzanie, to kolejny sekret dobrej motywacji. Opiera się on na prostym i sprawdzonym założeniu, a mianowicie – tym bardziej się staramy, im bardziej chcemy zdobyć to, co jest przez nas pożądane. Jeżeli nagroda, która ma być dowodem wdzięczności, a jednocześnie sposobem na przypomnienie, że warto się starać, będzie dopasowana indywidualnie do osoby, u której chcemy wywołać i podtrzymać motywację, wtedy mamy szansę na powodzenie naszych starań.

Jeśli natomiast podejdziemy do kwestii nagrody zbyt lekceważąco, na zasadzie „nie ważne, co, ważne, że jest”, wówczas możemy być pewni, że takie zachowanie nie przybliży nas do upragnionego celu. Nagroda zawsze musi być idealnie dopasowana do tej osoby, o której motywację walczymy i musi uwzględniać jej potrzeby oraz oczekiwania. Niektóre z programów motywacyjnych, jak na przykład wspomniane programy firmy Sodexo, stosują nowoczesne formy nagradzania, przygotowując szeroki katalog nagród. Każdy uczestnik sam wybiera nagrodę, o którą chce powalczyć. Pozawala to przedsiębiorcy zyskać pewność zawsze trafionej nagrody, a przez to realnie zwiększyć szansę na podtrzymanie motywacji.

Wybierając program motywacyjny, warto mieć na uwadze także czas jego trwania. Zasadniczo, im jest on dłuższy, tym program okazuje się być bardziej skuteczny. Długofalowość doskonale pomaga podtrzymać zainteresowanie uczestników, a przez to przedłużyć ich motywację do dalszego działania. Dzięki niej pogłębiają się również relację pomiędzy uczestnikami a organizatorem, które dla powodzenia każdej firmy są po prostu bezcenne.